Welkom bij de Sint-Vedastuskerk van Nederename

In 1845 werd de kerk van Nederename een afzonderlijke succursale 

In 1845 werd de kerk van Nederename een afzonderlijke succursale van Ename met eigen pastoor..Plannen van 1911 tot uitbreiding in neogotische stijl door de gebroeders Todt van de te klein geworden kerk werden niet uitgevoerd. In 1939 echter werd de kerk aanzienlijk vergroot in neoromaanse stijl volgens plannen van architect H. Valcke van 1937. Tot dan was de Sint-Vedastuskerk de oudst bewaarde Romaanse bidplaats in Oost-Vlaanderen van het type eenvoudige kleine zaalkerk.

Achter de beuk sloot een smaller recht gesloten koor aan gevolgd door een bakstenen sacristie. Bij de vergroting van de kerk werd het Romaanse koor gesloopt en vond een uitbreiding in oostelijke richting plaats met een driebeukig basilicaal schip waarbij de Romaanse beuk behouden bleef als koorpartij; bijgevolg is de kerk sindsdien omgekeerd georiënteerd. In 1983-84 restauratie van de toren naar ontwerp van architect P. Vossaert.

Parochiekerk een weinig achterin gelegen in een straatbocht met huidige voorgevel (oost) uitziend op de straat en thans voornamelijk achterliggend (ten westen en zuidwesten) ommuurd kerkhof reikend tot aan een afgeneden overblijvend deel van oude Scheldebocht.

De sinds 1939 omgekeerd georiënteerde kerk ontvouwt een driebeukig schip van vier traveeën met niet uitspringend transept en voorafgegaan door een driedelig portaal met aansluitend vroeger doopkapelletje (thans winterkapel) ten noorden en kwartrond traptorentje ten zuiden. Noordelijke zijbeuk eindigend op recht gesloten zijkapel. Lager koor van vier traveeën gevolgd door vierkante westtoren met vierkante traptoren in noordelijk oksel met koor. Onderkelderde sacristie met berging in L-vorm aangebouwd tegen zuidelijk oksel van koor en transept.